دکتر واعظی در جمع مدیران کل دفاتر وزارتی و حوزه ریاست سازمان های دولتی

سه شنبه 30 مهر 1398 - 18:54

شناسه خبر: 111902