رییس جمهور در دیدار نخست وزیر سنگاپور

سه شنبه 9 مهر 1398 - 12:10

شناسه خبر: 111623