مصاحبه، بدرقه رسمی و ترک تهران به مقصد ارمنستان

شناسه خبر: 111588 -

دوشنبه 8 مهر 1398 - 17:36

شناسه خبر: 111588

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده