رئیس جمهور در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

چهارشنبه 3 مهر 1398 - 19:11

شناسه خبر: 111467