مراسم بدرقه رسمی دکتر روحانی در فرودگاه مهرآباد و عزیمت به ترکیه

يکشنبه 24 شهريور 1398 - 19:17

شناسه خبر: 111221