رئیس جمهور در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 08:55

شناسه خبر: 111100