در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: بعد از مذاکرات با ۱+۵ قطعنامه های سی ساله را کنار زدیم؛ حجم عظیمی از سرمایه ها آزاد شد و صادرات نفت به وضع عادی بازگشت

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:51

شناسه خبر: 110959