در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: آگاهی روستاییان و استعدادهای روستایی به خوبی در سطح کشور موثر و نمایان است

شناسه خبر: 110951 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:44

شناسه خبر: 110951

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده