در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی : وقتی دشمن منطق پذیر نیست، باید با همه توان در برابر او ایستاد

پنجشنبه 31 مرداد 1398 - 10:45

شناسه خبر: 110922