در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی : در یکسال گذشته 11 سد ملی، 30 تصفیه خانه فاضلاب و شش تصفیه خانه آب افتتاح کردیم

پنجشنبه 31 مرداد 1398 - 10:06

شناسه خبر: 110917