مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی

پنجشنبه 31 مرداد 1398 - 14:54

شناسه خبر: 110892