در جلسه هیات دولت : در شرایط مناسب، همواره آماده مذاکره و تعامل هستیم/ گاهی با مذاکره و گاهی با ایستادگی؛ باید مسیر خود را تا پیروزی ادامه دهیم

چهارشنبه 23 مرداد 1398 - 11:41

شناسه خبر: 110825