به مناسبت روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران: رسانه ملی در ماه‌های اخیر برنامه های مفیدی در خصوص کار و تلاش و رونق تولید در جامعه، نمایش می دهد

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 17:56

شناسه خبر: 110772