به مناسبت روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران: خبرنگاران بدون لکنت زبان اگر نقصی در کار دولت بود، را تذکر دهند

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 17:55

شناسه خبر: 110771