دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:48

شناسه خبر: 110738