در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : بعد پیمان صلح، تندروها بیرون خیمه پیامبر غر زدن را آغاز کردند/ هدف مهم ما این بود که به دنیا بفهمانیم بر عکس آنچه آمریکا می گوید، ما اهل منطق و تعامل هستیم نه آنها

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:19

شناسه خبر: 110727