در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : میز مذاکره ۸ سال پهن بود و حاصلی نداشت؛ آغاز برخی مخالفتها پس از موفقیت بزرگ و سریع ژنو طبیعی بود/ هیچ مذاکره ای به دستاورد حداکثری نمی رسد

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 14:18

شناسه خبر: 110726