در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : تا زمانی که اصل ۶ قانون اساسی پابرجاست، فشار و تحریم آمریکا برای تغییر ملت و نظام بی اثر خواهد بود/ اصل ۵۹ کمک به اجرای اصل ۶ ، تضمین پایداری نظام و اداره کشور با نظر و پشتیبانی مردم است

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:57

شناسه خبر: 110721