در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : شعار اصلی من در دو دوره انتخابات، تعامل سازنده در سیاست خارجی بود و آن را به رای ملت گذاشتم/ تقابل آسان است و هنری نمی طلبد؛ اما تعامل سازنده سخت و نفسگیر است

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:57

شناسه خبر: 110720