در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : به عنوان رئیس جمهور نظرم را با صراحت به مردم می گویم، اما تصمیمات قانونی را حتی اگر نپسندم امضا و ابلاغ می کنم

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:55

شناسه خبر: 110718