در دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه : سیاست خارجی، روابط تنگاتنگی با یکپارچگی ملی دارد/ وزیر خارجه نماینده کل ملت ایران است، نه جناحها و گروهها/ فقط یک ملت یکپارچه، قادر به استقلال و ایستادگی است

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 12:52

شناسه خبر: 110714