در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : تحریم کار ما و تحقق برخی وعده ها را سخت می کند؛ اما با همین مشکلات نیز راه آهن سال آینده قطعا به تبریز می رسد/ بابت اینکه پروژه ها با سرعت مورد نظر پیش نرفته عذر می خواهیم اما از خدمت به مردم کوتاه نمی آییم

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:34

شناسه خبر: 110681