در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : مصاف سختی است اما حتما پیروز می شویم؛ هر چه متحدتر باشیم پیروزی نزدیکتر می شود

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:31

شناسه خبر: 110680