در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : ارائه بنزین و گازوییل استاندارد یورو به مردم تحولی عظیم در محیط زیست و سلامت مردم بوجود آورد

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:30

شناسه خبر: 110679