در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی : بافت بزرگترین فرش یکپارچه جهان در تبریز نشانه تلاش و هنرمندی مردم آذربایجان است

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 22:21

شناسه خبر: 110668