در افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس : نتیجه تحریم برای آمریکا فقط ضرر است؛ اما منفعت اصلی آن برای ما تقویت ایستادگی و استقلال در سیاست و صنعت است

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 14:57

شناسه خبر: 110638