مراسم افتتاح نیروگاه هریس و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سهند

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 13:01

شناسه خبر: 110626