مراسم افتتاح نیروگاه هریس و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سهند

شناسه خبر: 110626 -

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 13:01

شناسه خبر: 110626

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید