مراسم افتتاح فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 11:32

شناسه خبر: 110616