در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: آمریکا در خروج از برجام تنها ماند

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:13

شناسه خبر: 110559