در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: اگر دست از ظلم و عهد شکنی بردارند، همواره اهل منطق و مذاکره ایم

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:12

شناسه خبر: 110558