در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: همه مردم، نهادها، دستگاهها و نیروهای مسلح در سیل اخیر پای کار مردم بودند/برای مقابله با هجوم ملخ ها ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سمپاشی و از محصولات صیانت شد

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:10

شناسه خبر: 110557