در جلسه شورای اداری و توسعه خراسان شمالی: برجام زمینه ساز افتتاح سریع ۱۴ فاز پارس جنوبی شد

يکشنبه 23 تير 1398 - 17:06

شناسه خبر: 110553