در جلسه هیات دولت: بسیار باعث تعجب است که اروپا در حالی که می‌بیند ملتی 82 میلیونی برای تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه است، سکوت کرده و یکسال است که سخن نمی‌گوید

چهارشنبه 12 تير 1398 - 14:01

شناسه خبر: 110524