در نشست ایران هوشمند و مراسم گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ: هیچگاه نمی‌شود یک حرکت بزرگ و جهانی را بخاطر عده‌ای سوء استفاده کننده تعطیل کرد

چهارشنبه 26 تير 1398 - 10:39

شناسه خبر: 110516