تقدیم استوار نامه سفیر جدید لهستان به دکتر روحانی

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 12:43

شناسه خبر: 110118