تقدیم استوار نامه سفیر جدید تاجیکستان به دکتر روحانی

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 12:25

شناسه خبر: 110116