تقدیم استوار نامه سفیر جدید فرانسه به دکتر روحانی

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 12:15

شناسه خبر: 110115