بدرقه دکتر روحانی در فرودگاه بیشکک قرقیزستان و عزیمت به تاجیکستان

جمعه 24 خرداد 1398 - 19:53

شناسه خبر: 110027