ورود دکتر روحانی به فرودگاه بیشکک قرقیزستان

پنجشنبه 23 خرداد 1398 - 20:40

شناسه خبر: 109989