در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان: طرفی که میز مذاکره را برهم زده و پیمان را زیر پا گذاشته باید به شرایط عادی برگردد، تا برنگردد راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم

يکشنبه 12 خرداد 1398 - 12:56

شناسه خبر: 109870