در جلسه هیات دولت: امروز دیگر اروپایی ها، کدخدایی آمریکا را در امور سیاسی و حقوقی قبول ندارند

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 - 13:08

شناسه خبر: 109601