افتتاح طرح تنظیم و انتقال آب های گرمسیری استان کرمانشاه

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 13:40

شناسه خبر: 109482