مراسم امضای اسناد و مصاحبه مشترک با نخست وزیر پاکستان

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 16:37

شناسه خبر: 109401