مذاکرات دکتر روحانی و نخست وزیر پاکستان

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 11:32

شناسه خبر: 109381