استقبال رسمی دکتر روحانی از نخست وزیر پاکستان

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 11:28

شناسه خبر: 109380