امیدواریم بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان انجام شود/لوازم زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد متعارف تامین شود

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:24

شناسه خبر: 109359