در جلسه هیات دولت : جایگاه هواشناسی کشور از لحاظ سازمانی ارتقاء می یابد

چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 20:41

شناسه خبر: 109270