در جلسه هیات دولت : طی 3 هفته آب 3 هزار و 900 روستا و برق 2 هزار و 333 روستا وصل شد

چهارشنبه 28 فروردين 1398 - 20:35

شناسه خبر: 109267