در جلسه هیات دولت: اقدام خلاف آمریکا تبلیغاتی و برای کمک به پیروزی یک نفر در سرزمین های اشغالی بود/انتخابات در سرزمین غصب شده فلسطینی ها ، معنا ندارد/ سپاه مدافع آزادی و امنیت در منطقه و در رأس مبارزه با تروریسم است

چهارشنبه 21 فروردين 1398 - 15:51

شناسه خبر: 109198